شما به صورت خودکار ایمیلی دریافت خواهید نمود که موید شرکت و ثبت نام شما در این اقدام خواهد بود. اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار داده‌اید (مثل آدرس ایمیلتان) فروخته نشده یا کرایه داده نخواهد شد. به علاوه جز در مواردی که در خط مشی ما در مورد حریم خصوصی قید شده است، این اطلاعات در اختیار شخص ثالث قرار داده نخواهد شد.